Każda rozprawa w sądzie wiąże się z większymi bądź mniejszymi emocjami. Części z nich można uniknąć. Zamiast rozwiązywać konflikt podczas sprawy sądowej, można to zrobić podczas mediacji. Oszczędzamy w ten sposób nie tylko nerwy, ale też czas i pieniądze.

Mediacje jest metodą rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.

Mediatorem może być ktoś zupełnie stronom obcy, jak i osoba im bliska (np. brat, siostra, koleżanka). Mediacja ma na celu stworzenie stronom warunków umożliwiających osiągnięcie dobrowolnego porozumienia, a nie narzucenie im jakiegoś autorytatywnego rozwiązania.

W przypadku sporu na tle prawnym celem mediacji jest jego zakończenie, zwłaszcza w postaci ugody zawartej przez skonfliktowane strony. Powinny one ustalić na przykład wysokość zadośćuczynienia, odszkodowania lub nakładające na strony inne obowiązki i zobowiązania prawne.

Mediacja skupia się na poszukiwaniu rozwiązań, możliwych do zastosowania na przyszłość. Nie ma na celu dogłębnego analizowania przeszłości, przepracowywania emocji. Trzeba też pamiętać, że mediator nie ma władzy podejmowania decyzji merytorycznych. Jego celem jest pomoc zwaśnionym stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach. Jest osobą moderującą wspólną dyskusję stron, dążących do wypracowania wspólnego porozumienia.

Mediacje mogą być stosowane w szerokiej gamie konfliktów:

– rodzinnych, małżeńskich, pokoleniowych
– towarzyskich, koleżeńskich, rówieśniczych
– w sprawach spadkowych, majątkowych i cywilnych
– pracowniczych, w administracji i sporach urzędowych
– w sprawach gospodarczych
– w sprawach karnych a także dotyczących nieletnich

Istotne jest, że koszty mediacji w sprawach karnych oraz nieletnich pokrywa skarb państwa. Mediator otrzymuje ryczałt z sądu (zgodnie z rozporządzeniem min. sprawiedliwości). Sąd rozlicza te koszty w wyroku końcowym (ustala, czy strony płacą i ile). Koszty mediacji rodzinnej ze skierowania sądu pokrywają natomiast strony. I tak dla przykładu w sprawach majątkowych, np. podział majątku małżeńskiego wynoszą one 1 proc. wartości przedmiotu sporu, ale nie więcej niż 1 tys. zł i nie mniej niż 30 zł (za całe postępowanie mediacyjne). W sprawach niemajątkowych z kolei takich, jak na przykład separacja to 60 zł za spotkanie.
Co istotne, w sądach rejonowych i okręgowych odbywają się stałe dyżury mediatorów. Wszystkie niezbędne informacje znajdziemy na stronie właściwego nam sądu.

Facebook Comments

Hits: 61

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *