Wypadki w rolnictwie zdarzają się często. Wiele z nich poszkodowani nie zgłaszają do KRUS w związku z czym trudno oszacować ich liczbę. Przyczynami przez które poszkodowani nie zgłaszają szkód do KRUS jest głównie przeświadczenie, że sami zawinili wypadkowi.  Najczęstszymi są zdarzenia z udziałem maszyn, zwierząt gospodarskich, jak również wypadki powstałe w wyniku niezabezpieczenia narzędzi rolniczych.

Zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli jesteś rolnikiem, jesteś zobligowany do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie tego rodzaju ubezpiecza rolników i pokrywa wszelkie szkody powstałe na terenie gospodarstwa. Szkody to między innymi: te wyrządzone przez rolnika, pracowników czy osoby zamieszkałe w gospodarstwie. W KRUS ubezpieczone są również szkody wyrządzone przez zwierzęta, maszyny i pojazdy wolnobieżne, będące w posiadaniu rolnika.

Sprawdź więcej na temat odszkodowań

Odszkodowania Śląsk

Facebook Comments Box

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *