Decyzja o sprzedaży samochodu nie zawsze jest łatwa. Jeśli zamierzamy sprzedać pojazd osobie fizycznej, trzeba sporządzić odpowiednią umowę. Kodeks cywilny wskazuje, że powinna ona zawierać różnorodne elementy, zgodnie z charakterem danej czynności. W efekcie dokument uzyskuje moc prawną i odróżnia się od innych umów cywilnoprawnych. Co warto wiedzieć o umowie kupna sprzedaży samochodu? Jaką formę powinien przyjmować ten dokument?

Umowa kupna sprzedaży samochodu

Przepisy Kodeksu cywilnego nie wskazują tego, w jakiej formie powinna być sporządzona umowa kupna sprzedaży samochoduMożna ją zawrzeć nawet ustnie, jednakże dobrym rozwiązaniem jest forma pisemna. Dokument może nam się przydać w urzędzie skarbowym lub wydziale komunikacji. Poza tym jest niezbędny przykładowo do celów dowodowych w razie sporu między stronami. Pisemna forma umowy kupna sprzedaży auta wymaga jest też wtedy, gdy osobą kupującą jest przedsiębiorca, który zamierza wykorzystać pojazd w swojej działalności. W efekcie umowa sprzedaży nie tylko wskazuje na dowód zakupu, lecz także dowód księgowy, pozwalający dokonać zapisu w księdze rachunkowej lub podatkowej.

Zawarcie takiej umowy skutkuje przeniesieniem własności pojazdu na kupującego. Sprzedawca dodatkowo zobowiązuje się wydać kupującemu przedmiot umowy, a kupujący go odbiera i uiszcza za niego odpowiednią kwotę.

Sprzedaż pojazdu

Bardzo ważne jest dokładne określenie stron umowy, dzięki czemu w każdej chwili można je zidentyfikować. W przeciwnym wypadku umowa kupna sprzedaży samochodu może być nieważna. Więcej informacji na ten temat znajdziemy w serwisie Poradnik Przedsiębiorcy. Jakie dane powinny się znaleźć w umowie kupna sprzedaży auta? Najważniejsze z nich to głównie:

  • Określenie stron umowy z danymi identyfikacyjnymi
  • Data i miejsce zawarcia umowy
  • Opis przedmiotu transakcji (marka, rok produkcji auta, numer nadwozia, numer rejestracyjne, aktualny przebieg, kolor itp.)
  • Cena sprzedaży samochodu (wartość i opis słowny)
  • Oświadczenie kupującego o znajomości stanu technicznego auta
  • Informacja i tym, kiedy auto zostanie przekazane kupującemu
  • Określenie, która strona ponosi koszty dotycząca zawarcia umowy

Nie bez znaczenia jest także możliwość zawarcia dodatkowych uwag w dokumencie kupna sprzedaży. Jest to ważne wtedy, gdy sprzedawane auto jest używane i posiada różnorodne ubytki, które powinniśmy wskazać w uwagach. Poza tym warto wyróżnić dodatkowe elementy wyposażenia, które mogą podnieść wartość samochodu. Nie chodzi tutaj o standardowe wyposażenie (trójkąt ostrzegawczy, gaśnica), lecz o inne elementy, np. wewnętrzny monitor pokładowy, bagażnik dachowy. Pamiętajmy o tym, że mowa kupna sprzedaży samochodu musi zawierać cenę sprzedaży, podaną zarówno w formie wartościowej, jak i słownie. Wskazana kwota nie wskazuje na wartość, jaka powinna być opodatkowana za pomocą podatku PCC. Czym jest ten podatek?

Podatek PCC

Warto zauważyć, że podatek PCC jest regulowany od ceny rynkowej. Jeśli jest ona wyższa niż cena samochodu, na umowie przyjąć trzeba cenę rynkową. Podatnik nie musi uiszczać takiego zobowiązania wtedy, gdy nabywa auto na umowę kupna sprzedaży i jego wartość nie jest większa niż 1000 złotych. Co ciekawe, podatek do zakupu samochodu wynosi 2% od wartości rynkowej. Jest to kwestia wskazana w przepisach prawnych, które muszą być przestrzegane.

Zarówno zakup, jak i sprzedaż samochodu często spędza nam sen z powiek. Pragniemy jak najszybciej znaleźć kupca lub wymarzony pojazd, zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. W tym wypadku warto zawrzeć umowę kupna sprzedaży auta, która może nam się przydać w różnych instytucjach. Mimo tego, że przepisy nie wskazują jednoznaczni na formę zawarcia takiej umowy, najczęściej stosuje się formę pisemną. Określamy w niej wszystkie istotne informacje, dotyczące obu stron transakcji i przedmiotu umowy.

 

Facebook Comments Box

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *