Nasze nowo narodzone dzieciątko zmienia się niemal z dnia na dzień. Obserwujemy jego rozwój od pierwszych chwil życia. Ogólnie przyjęte normy opisują zakres umiejętności i ruchów, które dziecko powinno mieć w danym wieku. Oczywiście wszystko jest kwestią indywidualną. Jeśli jednak zauważymy, że nasza pociecha wyraźnie odstaje od przyjętych norm i rówieśników – zwłaszcza pod kątem układu ruchowego – warto zwrócić się o pomoc do specjalistów.

W takich sytuacjach pomóc nam może fizjoterapia pediatryczna. Czym ona jest? Najogólniej mówiąc, to terapia prowadzona przez profesjonalnych fizjoterapeutów wspólnie z dziećmi i ich rodzicami. Jej celem jest przywrócenie, rozwijanie i utrzymanie sprawności ruchowej u naszego potomstwa.

W niektórych przypadkach stosuje się wyłącznie samą fizjoterapię, a w innych jest ona częścią szerzej zakrojonych działań, czyli rehabilitacji pediatrycznej.

Podstawowym elementem fizjoterapii pediatrycznej jest kinezyterapia, czyli leczenie ruchem.

Kiedy powinniśmy się zwrócić do specjalisty? Gdy zauważymy, że:

  • dziecko nie rozwija się w tempie odpowiednim do swojego wieku,

  • dziecko ma zaburzenia w obrębie stóp,

  • dziecko prezentuje nietypowy rozwój motoryczny,

  • dziecko stale zaciska obie rączki, bądź tylko jedną,

  • dziecko nie wykazuje zainteresowania otoczeniem, zabawkami, pojawiającymi się twarzami,

  • dziecko ma asymetrię, np. patrzy w jedną stronę lub bawi się jedną rączką,

  • dziecko cierpi z powodu zaburzeń w obszarze narządu ruchu,

  • dziecko nie przyjmuje pozycji ciała wskazujących na rozwój, np. nie podnosi główki, nie siada, nie raczkuje, nie chodzi.

Z fizjoterapii mogą korzystać nawet niemowlęta. Trzeba jednak udać się do odpowiedniego specjalisty, który ma wymagane kwalifikacje, doświadczenie i rzeczywiście jest ukierunkowany na pracę z małymi dziećmi. Tego rodzaju terapia pomoże nie tylko dziecku, ale również rodzicom w codziennej opiece i pielęgnacji. Podczas wizyty fizjoterapeuta przekazuje bowiem wiele istotnych informacji na temat postępowania z niemowlęciem, zadań i ćwiczeń domowych. W myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”, rodzice z niemowlętami mogą pojawić się w gabinecie fizjoterapeuty nawet profilaktycznie.

Artykuł Partnera:

Tel: 34 365 46 66
Fax: 34 368 34 30
Facebook Comments Box

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *