Brak zapiętych pasów bezpieczeństwa podczas wypadku może grozić poważniejszym uszczerbkiem na zdrowiu, ale również śmiercią. Może też wpłynąć na zmniejszenie wypłacanego odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych.

Dla porównania, w 2018 doszło do 31 674 wypadków na polskich drogach, rannych zostało 37 359, a 2 862 zmarło. Jak również wynika ze statystyk, w prawie wszystkich tych wypadkach ktoś z pasażerów nie miał zapiętych pasów.

Zapięte pasy bezpieczeństwa nie tylko mogą uratować życie, ale też w razie wypadku dają większe szanse na uzyskanie pełnego odszkodowania. Dlaczego tak postępują towarzystwa ubezpieczeniowe? TU rozpatrują niezapięcie pasów jako przyczynienie się do wypadku. Według firm ubezpieczeniowych, osoba bez zapiętych pasów naraża się w przypadku ewentualnej kolizji na znacząco większe obrażenia niż osoba zapinająca pasy. Z tego powodu odszkodowanie dla osoby poszkodowanej, która nie zapięła pasów, może być niższe i może zostać wtedy pod uwagę wzięte tak zwane “przyczynienie do uszczerbku na zdrowiu”. Podstawą prawną jest art. 362 Kodeksu Cywilnego “Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron”.

Z doświadczenia kancelarii odszkodowawczych wynika, że na etapie postępowania likwidacyjnego towarzystwa ubezpieczeniowe umniejszają odszkodowania należne poszkodowanym bądź ich rodzinom (w przypadku wypadków śmiertelnych). A w przypadku, gdy ustalenia wykażą, że ofiara podróżowała bez zapiętych pasów, ubezpieczyciele często ustalają stopień przyczynienia określany procentowo, który jest zwykle bardzo wysoki tj. powyżej 50 proc. Oznacza to bezpośrednio proporcjonalnie niższe odszkodowanie.

Wiele osób akceptuje decyzję towarzystwa ubezpieczeniowego i wysokość wyliczonego odszkodowania, a warto jednak powalczyć o jego wysokość. Pierwszą opcją jest odwołanie się do zakładu ubezpieczeń.

Wtedy jego zarząd decyduje, czy zmieni decyzję wydaną na podstawie postępowania likwidacyjnego czy nie. W większości przypadków decyzja pozostaje niezmieniona, chyba że pojawiają się nowe okoliczności, wcześniej nieznane.

Warto również skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczych, dzięki czemu możemy uzyskać nawet kilkudziesięciokrotnie wyższe odszkodowanie od pierwotnie zaproponowanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Przy wyborze kancelarii warto wziąć jednak pod uwagę kilka rzeczy; doświadczenie w branży, liczbę klientów, oponie o firmie, ale i również  to czy posiada swoich prawników, biegłych orzeczników, likwidatorów (jeśli nie posiada, trzeba brać pod uwagę możliwość dodatkowych kosztów związanych z opłaceniem specjalistów, których kancelaria nie posiada. Takie sytuacje mogą się często zdarzać w przypadkach niedawno założonych czy mikro/małych firmach).

Kancelaria Odszkodowawcza Automobile Ekspert
14 Lat doświadczenia
Ponad 300 milionów zł uzyskanych odszkodowań
Ponad 40 tysięcy  klientów
Ponad 99% skuteczności w uzyskiwaniu wyższych odszkodowań

Kancelaria AE
ul. Cegielniana 1, 42-280 Częstochowa
tel: 34 324 24 31
mail: biuro@kancelariaae.pl

Facebook Comments Box

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *