Niezabezpieczone dziury, nierówna nawierzchnia czy nieposypany i śliski chodnik?

Wiele wypadków spowodowanych jest przez zły stan techniczny chodników lub też zaniedbania związane z utrzymaniem ich czystości. Możesz wtedy ubiegać się o odszkodowanie.

Konsekwencje mogą być poważne, np. potknięcie się o wystającą płytkę, upadek spowodowany ubytkami chodnika bądź nieuprzątnięciem zalegającego śniegu, błota itp., poślizgnięcie czy potknięcia na chodniku, którego należyte utrzymanie jest obowiązkiem odpowiednich jednostek.

Skutkiem takiego wypadku może być złamanie ręki lub nogi, a nierzadko także o wiele poważniejsze konsekwencje, ze śmiercią włącznie.]


Komu przysługuje odszkodowanie za wypadek na chodniku:

Za szkodę odpowiada osoba lub instytucja, której zachowanie (działanie lub zaniechanie) jest źródłem powstania szkody.

Możesz domagać się odszkodowania jeśli spełniasz poniższe punkty łącznie:

  • zaistniała szkoda (np. złamałeś nogę lub rękę)
  • szkoda została spowodowana działaniem lub zaniechaniem, z którym ustawa wiąże obowiązek odszkodowawczy (np. złamanie nastąpiło wskutek upadku poszkodowanego na śliskim chodniku)
  • istnieje związek przyczynowy pomiędzy zaistniałą szkodą a działaniem lub zaniechaniem (np. wskutek nieodgarnięcia chodnika przez podmiot zobowiązany, poszkodowany upadł i złamał nogę lub rękę).

O co możesz się ubiegać

  • Odszkodowanie jednorazowe – na pokrycie kosztów następstw wypadków: za pobyt w szpitalu, zakup leków, opieki medycznej, dojazdów do placówek medycznych, rehabilitacji, konsultacji specjalistycznych. Również jako zadośćuczynienie za poniesione krzywdy psychiczne rekompensujące skutki wypadku
  • Odszkodowanie jednorazowe – jeśli poszkodowany musiał zrezygnować z pracy zawodowej i potrzebuje przeszkolenia do innego zawodu
  • Odszkodowanie w tytułu utraconego dochodu – w przypadku gdy poszkodowany w wypadku nie może pracować
  • Renta z tytułu zwiększonych potrzeb – gdy poszkodowany w wypadku wymaga opieki medycznej, rehabilitacji czy zakupu leków.

Odszkodowania Sląsk

Facebook Comments Box

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *