Na terenie całego kraju można wyróżnić pewne deficytowe zawody oraz te, w których znalezienie pracy może być trudne. Jakie są zatem zawody, które dają perspektywę na znalezienie pracy? (Informacje ze stron: https://barometrzawodow.pl, http://czestochowa.praca.gov.pl).

W Częstochowie brakuje rąk do pracy na budowach. Poszukiwani są głównie kierownicy budowy, którzy będą nadzorować pracę innych i posiadają specjalne uprawnienia. Duża część zawodów deficytowych związana jest z kształceniem w szkołach zawodowych. Brakuje kadry nauczycielskiej w zawodówkach, co powoduje, że powstaje luka pokoleniowa. Obecnie pracujący stolarze, murarze czy tynkarze odchodzą na emerytury, a młodsi nie kwapią się do pracy na budowach, ponieważ jest to ciężka fizyczna praca, dodatkowo mało płatna. Poszukiwani są także monterzy instalacji budowlanej, pracownicy robót wykończeniowych oraz stolarze.

Także w służbie zdrowia można zauważyć sporo ofert pracy dla lekarzy, pielęgniarek i położnych. Cały czas poszukiwani są opiekunowie osób starszych i niepełnosprawnych. W Częstochowie znajdą też pracę wykwalifikowani programiści oraz projektanci i administratorzy baz danych. W branży finansowej stale brakuje księgowych oraz specjalistów ds. finansów.

Zgodnie z danymi Barometru Zawodów perspektywiczne są też zawody z branży telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy oraz przedstawiciele handlowi. Tutaj podkreśla się, że coraz częściej rośnie zapotrzebowanie na pracowników ze znajomością kilku języków obcych.

Nie w każdym zawodzie znalezienie pracy będzie jednak takie łatwe. Istnieje też grupa profesji, które mogą mieć trudności ze znalezieniem pracy. W Częstochowie są to głównie historycy, politolodzy, kulturoznawcy, filozofowie oraz nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących. Pracodawcy często powtarzają, że są to zbyt ogólne dziedziny podczas gdy teraz w cenie są konkretne umiejętności i kwalifikacje. Dlatego w wielu przypadkach ceni się chęć do rozwoju i przekwalifikowania się.

Artykuł przygotowany przy pomocy Portalu Praca.pl posiadającego Oferty Pracy w Częstochowie

Facebook Comments Box

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *