Kiedy sąd orzeka przyznanie alimentów, z automatu nadaje również klauzulę wykonalności. Oznacza to, że jeśli ojciec dziecka zalega z opłacaniem alimentów nawet jeden miesiąc, matka ma prawo złożyć wniosek o wyegzekwowanie pieniędzy do komornika. Najczęściej wybiera się komornika w miejscu zamieszkania dłużnika, co pozwala na częste wizyty urzędnika i bardziej efektywne egzekwowanie należności.
Co może zrobić komornik, jak przyśpieszyć jego pracę i kiedy odzyskane pieniądze trafią do nas?
Można znacznie skrócić czas pracy komornika, a co za tym idzie przyśpieszyć odzyskanie alimentów, kiedy podamy mu takie informacje jak:
– miejsce pracy dłużnika
– stan majątkowy dłużnika
– miejsce zamieszkania

Wyegzekwowane należności komornik powinien przekazać wierzycielowi w terminie 4 dni.
Komornik ma obowiązek z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania.

Komornik może żądać informacji od urzędów takich jak urzędy skarbowe, ZUS, spółdzielnie mieszkaniowe czy banki.

Ustalenia majątku dłużnika, komornik powinien przeprowadzać co 6 miesięcy. Jeśli pojawiają się problemy z ustaleniem miejsca pobytu ojca, może także poprosić o pomoc policję. Oprócz tego zarówno komornik jak i matka dziecka, mogą złożyć wniosek do sądu o wyjawienie majątku. W razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy komornik składa wniosek do KRS o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych. Gdy egzekucja w okresie ostatnich dwóch miesięcy okaże się bezskuteczna (tzn. nie uda się wyegzekwować pełnej kwoty alimentów, dłużnik przebywa za granicą lub nieznane jest miejsce jego pobytu), komornik ma obowiązek nas poinformować o możliwości ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Fundusz alimentacyjny

Gdy egzekucja alimentów jest nieskuteczna, rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem może wystąpić o wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Takie wnioski możemy złożyć w urzędach gmin lub miast.  Są jednak pewne warunki takie jak np
– świadczenia zostają przyznane, kiedy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł miesięcznie
– kwota alimentów wypłacana z funduszu jest wypłacana w całości, ale nie może przekroczyć 500 zł
– świadczenia te nie są opodatkowane.

 

Facebook Comments Box

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *