W Częstochowie od XII.2018 roku funkcjonuje LOKALNE CENTRUM KOMPETENCJI ROZWOJU FIRM RODZINNYCH.

Jest to PROJEKT MIĘDZYNARODOWY, realizowany przez kilku partnerów, w tym 1. z Hiszpanii oraz 7 miast partnerskich, w tym Częstochowę.

Skierowany jest do FIRM RODZINNYCH, ŚWIADOMYCH, ZNAJĄCYCH WARUNKI ROZWOJU W DZISIEJSZYCH REALIACH GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY I INTELIGENTNYM ZARZĄDZANIU.

Kluczowym założeniem projektu jest ścisła współpraca partnerów lokalnych – władz miasta i lokalnych firm rodzinnych, tak aby wypracowany system wsparcia dla firm był stały i skuteczny.

Zarejestruj swoją firmę w ogólnopolskim portalu FIRM RODZINNYCH jako Uczestnik Projektu i korzystaj z bezpłatnych Webinarów i doradztwa on-line.

Projekt ma na celu doskonalenie współdziałania partnerów lokalnych – władz miasta i środowiska lokalnych firm rodzinnych w celu poprawy efektywności działań na rzecz rozwoju wspólnych problemów Firm Rodzinnych w krytycznych dla ich rozwoju obszarach:

  • poprawa efektywności prowadzenia firm rodzinnych,
  • przekazywanie kompetencji prowadzenia przedsiębiorstwa z pokolenia na pokolenie,
  • wsparcie trwałości i konkurencyjności FR z uwzględnieniem specyfiki ich działania,
  • upowszechnienie wiedzy nt. sposobów pomiaru zysku ekonomicznego,
  • wsparcie skutecznych procesów sukcesyjnych,
  • wykorzystanie analizy ryzyka w przedsiębiorstwach rodzinnych.

Podejmowane w projekcie działania wykorzystywać będą analogiczne doświadczenia partnera zagranicznego, jakim jest Izba Przemysłowo Handlowa z Sewilli.

Jest to pierwszy w Polsce tak kompleksowy projekt z udziałem samorządów na rzecz lokalnych firm rodzinnych. Długofalowym celem projektu jest wypracowanie nowej generacji programów rozwoju lokalnego we współdziałaniu i w oparciu o potencjał lokalnych firm.

Projekt jest realizowany przez 24 miesiące, od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku.:

CHCESZ DOŁĄCZYĆ DO PROJEKTU ?

*** Firma może skorzystać z następujących form wsparcia, tj. wydarzeń w formie stacjonarnej lub on-line:

1) 6 Seminariów tematycznych (w Częstochowie już zrealizowane – podsumowania wszystkich seminariów znajdują się na stronach www http://www.firmyrodzinne.eu/local/news/index.php oraz http://firmyrodzinne.pl/podsumowanie-6-seminarium-dla-firm-rodzinnych-w-czestochowie/)

2) 18 Webinariów tematycznych – http://www.firmyrodzinne.eu/course/index.php?categoryid=2
3) 3 godzin doradztwa indywidualnego (Tutoringu) – http://www.firmyrodzinne.eu/local/advise/index.php
4) E-learningowej platformy edukacyjnej – http://www.firmyrodzinne.eu/course/index.php?categoryid=7

*** KAŻDA FIRMA OTRZYMA CERTYFIKAT ZAŚWIADCZAJĄCY O UDZIALE W PROJEKCIE MIĘDZYNARODOWYM ***

*** Firma wybiera dobrowolnie formę wsparcia, z której chce skorzystać przy założeniu, że minimalny zakres wsparcia to udział w co najmniej jednym wydarzeniu w ramach projektu (stacjonarnym lub on-line).

*** O terminach i udziale w poszczególnych formach wsparcia uczestnicy będą informowani indywidualnie przez Lokalnego Animatora – Kamilę Grochowinę.

*** Każda osoba biorąca udział we wsparciu może w uzasadnionych przypadkach wyznaczyć zastępcę, co poprzedzi informacją skierowaną do Animatora Lokalnego.

*** Każda osoba ma obowiązek wziąć udział w danej formie wsparcia, na którą się zapisała i została zakwalifikowana.

UWAGA!!!
OTO link do PLATFORMY EDUKACYJNEJ I BAZY WIEDZY: http://www.firmyrodzinne.eu/local/repository/index.php

ZAPRASZAM DO KONTAKTU
34 3605688 W. 29, kamila.grochowina@firmyrodzinne.pl, WYŚLĘ DOKUMENTY REKRUTACYJNE – POMOGĘ PRZY WYPEŁNIENIU

Międzynarodowy projekt dotyczy rozwoju firm rodzinnych „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”. Dotyczy takich aspektów jak trwałość biznesu, podnoszenie wartości firm rodzinnych, podstawy sukcesji w firmie rodzinnej, rola miejscowego biznesu z punktu widzenia miasta, znaczenie firm dla rozwoju Częstochowy, czy obszary działań, które mogą wzmocnić firmy rodzinne i ich wpływ na rozwój miasta.
Lokalne Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych działa na rzecz wzmocnienia przedsiębiorczości rodzinnej w regionie. Częstochowa przystąpiła do realizacji innowacyjnego projektu, którego liderem jest Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, a Partnerami Związek Miast Polskich oraz Camara – Izba Przemysłowo-Handlowa w Sewilli. Spotkania zrzeszające rodzinnych przedsiębiorców będą odbywać się cyklicznie.
LCK w polskich miastach służą integracji przedsiębiorców rodzinnych z otoczeniem miejskim przez:
– Program przekazywania wiedzy o tajnikach prowadzenie firmy rodzinnej,
– Warsztaty i seminaria na żywo i w sieci,
– Doradztwo online,
– Portal firmyrodzinne.eu, zawierający wiedzę i aktualności o przedsiębiorczości rodzinnej,
– Tworzenie lokalnych rad przedsiębiorców umożliwiających wpływ na sprawy kształtujące miejskie otoczenie biznesowe,
– Program badań nad rolą przedsiębiorczości rodzinnej.

 

Facebook Comments Box

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *